Recent Posts

Categorii

Norme de Igiena Alimentatie Publica Colectiva

Norme de Igiena Alimentatie Publica Colectiva

Norme de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea,transportul şi desfacerea alimentelor in unitatile care deservesc alimentatiei publice :

Aceste categorii de unitati publice funcţionează pe bază unei autorizaţii sanitare ce trebuievizataanual. Schimbarea sau extindere activităţii impune ca unitatea respectivă sa solicite o nouă autorizaţie sanitară.

Toate unităţile alimentare care produc, prelucrează, servesc, depozitează, transportă şi desfac alimente funcţionează pe bază de autorizaţie sanitară. În caz de schimbare sau de extindere a activităţii, unitatea respectivă va solicita o nouă autorizaţie sanitară. Autorizaţia sanitară se vizează anual (la 12 luni calendaristice).

Amplasarea, construcţia şi reamenajarea unităţilor alimentare de orice fel se fac cu avizul sanitar al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, al agenţiilor de protecţie a mediului judeţene şi a municipiului Bucureşti şi al direcţiilor judeţene de urbanism şi amenajarea teritoriului sau, după caz, al Departamentului de urbanism şi amenajarea teritoriului al municipiului Bucureşti.

Se interzice amplasarea de unităţi cu profil alimentar în spaţiile de locuit. Se admit activităţi de desfacere a alimentelor şi de alimentaţie publică la parterul blocurilor, numai în spaţii comerciale existente, destinate prin proiect sau pentru care s-a obţinut schimbarea destinaţiei prin comisia de urbanism a organelor administraţiei publice locale si indeplinesc prevederi legale

Proiectarea clădirilor se face în funcţie de profilul unităţii şi de volumul estimat al activităţii (producţie, prelucrare, depozitare, desfacere, consum). Numărul, mărimea şi destinaţia încăperilor se stabilesc în funcţie de profilul unităţii.

Unităţile alimentare trebuie să aibă asigurată şi să folosească permanent în activitatea lor apă potabilă curentă, rece şi caldă, în cantitate suficientă şi corespunzătoare calitativ condiţiilor înscrise în actele normative în vigoare.

În localităţile sau în zonele lipsite de reţele publice de distribuire a apei potabile este permisă folosirea apei de fântână prin instalaţii proprii, corespunzătoare din punct de vedere igienico-sanitar, cu obligativitatea ca acestea să îndeplinească condiţiile de potabilitate.

Unităţile alimentare care folosesc surse proprii de apă potabilă vor asigura protecţia sanitară a acestora şi controlul calităţii apei utilizate.

Folosirea apei industriale este permisă, cu avizul organelor sanitare, pentru anumite operaţiuni tehnologice în unităţile de industrie alimentară. Reţeaua de distribuire a apei industriale va fi separată de cea pentru apa potabilă şi va fi vopsită într-o culoare diferită, conform normativelor legale în vigoare, pentru a se exclude orice posibilitate de utilizare ca apă potabilă sau ca racordări între cele două reţele.

Unităţile alimentare trebuie să fie dotate cu instalaţii pentru colectarea şi îndepărtarea igienică a reziduurilor lichide, corespunzătoare normativelor legale în vigoare şi întreţinute permanent în bună stare de funcţionare:

Trecerea coloanelor de canalizare prin încăperile de producţie, preparare, depozitare, servire şi desfacere a alimentelor este permisă numai cu condiţia izolării lor, astfel încât să fie prevenită orice posibilitate de infiltraţie şi impurificare a spaţiilor şi a produselor.

În localităţile fără reţea de canalizare a apelor uzate colectarea şi îndepărtarea reziduurilor lichide vor fi adaptate la condiţiile locale, asigurându-se amenajarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor respective în permanentă stare de funcţionare, astfel încât să se prevină contaminarea spaţiilor alimentare cu ape uzate, precum şi poluarea mediului înconjurător.

Colectarea, reziduurilor solide, precum şi a resturilor alimentare lichide se va face în recipiente etanşe cu capac, confecţionate din material rezistent, uşor de spălat şi de dezinfectat.

Acestea vor fi depozitate în spaţii (încăperi, boxe sau platforme acoperite cu linoleum-covor PVC TARKETT de exemplu) special destinate şi amenajate în acest scop, prevăzute cu mijloace pentru prevenirea accesului muştelor şi rozătoarelor, cu paviment impermeabilizat, amenajat în pantă spre o gură de scurgere, şi dotate cu posibilităţi de spălare.

Recipientele de colectare şi spaţiile de depozitare vor fi menţinute în permanentă stare de curăţenie. Evacuarea reziduurilor solide se va face înainte ca acestea să depăşească capacitatea de depozitare sau să intre în descompunere.

Condiţiile de ventilaţie, iluminat, zgomot şi vibraţii din unităţile alimentare trebuie să se încadreze în normele de igienă stabilite de Ministerul Sănătăţii.

Utilajele şi mobilierul tehnologic din dotarea unităţilor alimentare vor fi confecţionate din materiale rezistente la lovituri şi coroziune, neferoase, uşor de curăţat, care să nu afecteze proprietăţile nutritive, fizico-chimice şi organoleptice şi să nu favorizeze contaminarea microbiană a alimentelor cu care vin în contact; vor fi întreţinute în permanentă stare de funcţionare şi vor fi amplasate astfel încât să fie accesibile operaţiunilor de întreţinere igienică.

Utilajele şi mobilierul tehnologic trebuie construite cu suprafeţe netede, fără locuri de reţinere a reziduurilor alimentare sau greu accesibile, astfel încât să poată fi demontate şi curăţate cu uşurinţă.

În toate unităţile alimentare procesul de producţie trebuie astfel stabilit, încât să asigure desfăşurarea fluxului într-un singur sens şi să evite încrucişările între fazele insalubre şi salubre.

Toate unităţile alimentare vor fi dotate, după caz, cu spaţii suficiente de depozitare a produselor finite şi semifabricate dotate cu pardoseli din covor PVC tip linoleum, a materiilor prime şi auxiliare, precum şi a ambalajelor, încât să nu se permită degradarea, impurificarea sau contaminarea.

Pentru păstrarea materiilor prime, a semifabricatelor şi produselor finite uşor alterabile vor fi dotate cu spaţii frigorifice cu pardoseala acoperita cu covor PVC-linoleum, compartimentate (separat produsele crude de cele care au suferit preparare termică, separat cele care emană mirosuri specifice de cele care împrumută mirosuri), cu volum stabilit în funcţie de natura, durata de păstrare şi de cantitatea produselor destinate a fi depozitate, şi prevăzute cu posibilităţi de control şi înregistrare a temperaturii.

Funcţionarea instalaţiilor frigorifice trebuie asigurată în permanenţă, iar temperatura realizată în interior va fi înregistrată.

Unităţile care folosesc în cursul activităţii produse congelate vor avea încăperi şi instalaţii care să asigure efectuarea corectă a operaţiunilor de decongelare cu pardoseli acoperite cu linoleum-covorPVC

Spaţiile destinate depozitării alimentelor vor fi păstrate permanent în state de curăţenie, iar periodic vor fi curăţate, reparate, dezinsectizate şi deratizate.

În toate unităţile alimentare se va asigura funcţionarea corectă şi permanentă a aparaturii de control şi de înregistrare a parametrilor care condiţionează salubritatea prelucrării şi păstrării materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite (sterilizarea, pasteurizarea, refrigerarea, congelarea etc.)

Unităţile alimentare de producţie au obligaţia de a folosi materii prime, materii auxiliare, semifabricate şi ambalaje, care să corespundă normelor de igienă.

Unităţile alimentare de producţie au obligaţia de a efectua, prin analize de laborator sau prin alte procedee, controlul respectării normelor de igienă privind materiile prime, auxiliare, semifabricate şi produse finite (la toate proprietăţile înscrise în actele normative).

Toate unităţile alimentare trebuie să fie dotate şi aprovizionate, după necesitate şi în cantitate suficientă, cu utilaje, ustensile şi materiale specifice pentru întreţinerea igienică corespunzătoare (spălare şi dezinfecţie).

Substanţele dezinfectante folosite în concentraţiile corespunzătoare trebuie să fie numai cele avizate de Ministerul Sănătăţiisi comercializate de catre vanzatori autorizati.

Utilajele şi ustensilele folosite pentru igienizarea grupurilor sanitare vor fi păstrate separat, în spaţii special destinate şi marcate corespunzător. Încăperile unităţilor alimentare vor fi astfel amenajate şi dotate, încât să nu permită accesul insectelor şi al rozătoarelor. În toate unităţile alimentare trebuie să fie asigurată dotarea cu anexe social-sanitare corespunzătoare ca număr şi capacitate normativelor de proiectare şi protecţia muncii în vigoare.

Pentru păstrarea echipamentului sanitar de protecţie a alimentelor şi a îmbrăcămintei individuale a personalului se vor asigura spaţii dotate şi dimensionate în funcţie de profilul unităţii.Se va păstra separat echipamentul folosit la operaţiunile de curăţenie şi igienizare.

Toate unităţile sunt obligate să efectueze periodic - în funcţie de necesitate sau la recomandarea organelor sanitare - lucrările de igienizare şi de revizuire a instalaţiilor ,utilajelor si pardoselilor pentru montajul de linoleu-covorPVC, operaţiuni care se execută numai în afara perioadei de activitate a unităţii si cu specialisti autorizati .

 

 

8Comentarii

  • Avatar
   Graphic Design
   nov 23, 2022

   sasaccsacsacascsascascaasc umair najam

   • Avatar
    ian 6, 2023

POLSAT BOX

Serwis telewizji cyfrowej oferuje ustawienie oraz montaż anten satelitarnych na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Najnowsze dekodery cyfrowe oferują możliwość odbioru sygnału telewizyjnego z anteny lub szybkiego łącza internetowego. Jednak odbiór satelitarny daje taką samą jakość obrazu bez względu na ilość odbiorców np. transmisji sportowej. Polsat oraz Canal+ zapewnia obsługę abonentów przez dział techniczny lub lokalnego instalatora telewizji cyfrowej.

 • Avatar
  aug 25, 2023

  < Prestashop 1.6 content MODULE -->
 • Lasa un comentariu

  *
  **Nu va fi publicat
  *URL-ul site-ului cu  http://
  *
LIVRAM IN TOATA TARA: Bucuresti, Ploiesti, Pitesti, Constanta, Sibiu, Brasov, Cluj, Arad, Timisoara, Craiova, Deva, Hunedoara, Galati, Braila, Oradea, Bacau, Targu Mures, Baia Mare, Buzau, Satu Mare, Botosani, Ramnicu Valcea, Suceava, Piatra Neamt, Focsani, Targu Jiu, Tulcea, Targoviste, Bistrita, Slatina, Calarasi, Vaslui, Giurgiu, Alba Iulia, Sfantu Gheorghe, Turda, Medias, Slobozia, Alexandria, Petrosani, Lugoj, Medgidia, Tecuci, Miercurea Ciuc, Sighetu Marmatiei, Mangalia, Ramnicu Sarat, Campina, Campulung, Reghin, Fagaras, Curtea de Arges, Caransebes, Campia Turzii, Calafat, Urziceni, Vatra Dornei